Kohaletoimetamise tasu

Kullertasu suuruseks võib olla kas 5,79 eurot (tsoon 1), 9,90 eurot (tsoon 2) või 19,90 eurot (tsoon 3). E-pood määrab hinna automaatselt lähtuvalt aadressist, kuhu tellimus kohale toimetatakse. Kullertasud on tsoonideks jagatud järgmistel alustel*:

Tsoon 1 (5,79 eurot) - Eestimaa enamike linnade kesklinnast kuni 5 km;

Tsoon 2 (9,90 eurot) - tsoon 1 linnade lähiümbrus - kesklinnast kaugemal kui 5 km, kuid lähemal kui 15 km;

Tsoon 3 (19,90 eurot) - kaugemad asukohad kui tsoon 2 piirkond.

* tsoonid määratletakse Google Maps'i kaardiserverist pärinevate andmete põhjal.

Tellimise tingimused

Lepingu sõlmimise korral lepivad Pooled kokku alljärgnevas:

 • Tellija tasub Lillekullerile tellimuse eest sularahas või pangaülekandega. Eeldatakse, et Tellija tasub tellimuse eest pangaülekandega.
 • Eeldatakse, et Tellija tellib toote ilma vaasita või muu toote pildil näha oleva dekoratiivelemendita, kui toote kirjelduses ei ole erinevalt sätestatud.
 • Lillekulleril on õigus tellimuse täitmisel tellitud värvi lillede puudumise korral kasutada muud värvi lille. Lillekulleril on kohustus tagada, et lille värvi muutmine ei vähenda tellimuse rahalist väärtust.
 • Pakutud toodete hinnad sisaldavad käibemaksu. Kui tellijaks on ettevõte, siis saadab Lillekuller eraldi arve lisatud manusena pdf-formaadis sisestatud e-mailile, kui ettevõte selleks ise e-kirja teel vastavat tahet avaldab.
 • Tellija vastutab sisestatud andmete õigsuse ja täpsuse eest. Tellija vastutab tellimuse täitmise puuduste eest, kui puuduse põhjuseks on Tellija poolt Lillekullerile edastatud ebaõiged või ebatäpsed andmed.
 • Lillekulleri pakutud tooted on valmistatud loominguliselt, seega Lillekuller ei saa tagada, et tellitud toote välisilme on täpselt samane pildil esitatuga. Pildid Lillekulleri poolt pakutavatest toodetest on illustratiivsed. 
 • Lillekulleril on õigus tellitud toote pildil näidatud lillede mitteolemasolul asendada pildil näidatud lilled teiste sama liiki või sarnast värvi lilledega, tagades seejuures ligilähedaselt sarnase välimusega toote valmistamise. Lillede asendamise korral tagab Lillekuller, et tellimuse rahaline väärtus säilib.
 • Tellija on kohustatud tellimuse esitama vähemalt 3 (kolme) tunnise etteteatamisega. Kui kohaletoimetamise etteteatamine on lühem periood kui 3 (kolm) tundi, siis Lillekuller ei vastuta tellimuse õigeaegse täitmise eest. Tellija on kohustatud arvestama poodi tellides poe lahtioleku aegadega. Lillekulleri poed on avatud kl 09.00 - 21.00. Pooled lepivad kokku, et Lillekuller osutab kullerteenust iga päev ajavahemikul kell 9.00 - 21.00. Tellimused, mis on esitatud peale kella 18.00 ning täitmine on määratud samaks päevaks, siis ei ole Lillekuller kohustatud samal päeval tellimust täitma, kui Pooled ei ole leppinud kokku teisiti. Kui tellimuse täitmise aeg on määratud muuks kui lahtioleku ajaks, siis võib Lillekuller täita tellimuse järgmise tööpäeva hommikul. Kui tellimuse täitmine on määratud Tellijal 24. või 25. detsembrile või 1. jaanuarile, mil Lillekuller on suletud, siis on Lillekulleril õigus täita tellimus järgmisel tööpäeval.
 • Tellimuse, mille kohaselt peab Lillekuller tellimuse täitma õhtul (peale kella 18.00), summale lisandub 3,90 eurot. 
 • Pooled lepivad kokku, et nädalavahetustel, pühadel ja olulistel tähtpäevadel (nt sõbrapäev, naistepäev, emadepäev, isadepäev, koolilõpetamised ja 1.september - tähtpäevad) ei ole kohustatud Lillekuller toimetama lilled kohale Tellimuses märgitud ajavahemikul, kuid Lillekuller peab tegema endast mõistliku võimaliku, et lilled jõuavad soovitud asukohta õigeaegselt. Tähtpäevadel on lillekulleril õigus tellimus täita sama päeva jooksul, kui see on mõistlikult võimalik.
 • Lillekulleril ei ole kohustust tellimust täita enne, kui tellimuse väärtusele vastav rahasumma on krediteeritud Lillekulleri pangakontol.


Poolte vastutus

 • Lillekuller ei vastuta alkoholitoodet sisaldava kinkekomplektide (edaspidi alkohol) kohaletoimetamise eest alaealisele. Pooled lepivad kokku, et Tellija on alkoholi saatmisel teadlik, et saaja, kellele on alkohoolne jook adresseeritud, on vähemalt 18-aasta vanune.

 • Lillekuller ei vastuta tellimuse täitmise mittevastavuse eest, kui Tellija on esitanud ebatäpsed või ebaõiged lillede saaja andmed.
 • Lepingust tulenevate kohustuste mittetäitmist või mittenõuetekohast täitmist ei loeta Lepingu rikkumiseks, kui sellepõhjuseks on asjaolud, mille saabumist Pooled Lepingu sõlmimisel ette ei näinud ega võinud ette näha (Vääramatu jõud).

 • Pool, kelle tegevus lepingujärgsete kohustuste täitmisel on takistatud Vääramatu jõu asjaolude tõttu, on kohustatud sellestkoheselt kirjaliku taasesitamist võimaldavas vormis teisele Poolele teatama.
 • Vääramatu jõu asjaolude esinemisel pikenevad Lepingust tulenevad tähtajad Vääramatu jõu asjaolude esinemise perioodivõrra.


  Lõppsätted

  • Lillekuller ja Tellija võivad sõlmida erikokkuleppeid, millega kaldutakse kõrvale eelpool sätestatust.
  • Lillekuller ja Tellija juhinduvad oma õiguste teostamisel Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.