TELLIMISINFO

Lillekulleri veebikeskkonna www.mileedi.ee kasutustingimused

 1. Kasutustingimuste objekt ja üldsätted
  1. Käesolevad Lillekulleri e-poe kasutustingimused (edaspidi Tingimused) reguleerivad aadressil www.mileedi.ee asuva Lillekulleri e-poe (edaspidi Lillekuller) haldaja, kelleks on Mileedi AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 5, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa, tel +372 730 9871, edaspidi Müüja), ja Lillekuller`i kasutaja (edaspidi Kasutaja) vahelisi Lillekulleri teenuse kasutamisest ja selle käigus sõlmitavatest tehingutest tulenevaid õigussuhteid, samuti Lillekulleri kasutamise üldtingimusi.
  2. Lillekulleri teenus hõlmab endas võimalust Kasutajal sõlmida Lillekulleri internetikeskkonnas Müüjaga leping Lillekulleri müüdava(te) asja(de) ning teenuste (edaspidi ka Toode) tellimiseks. Lisaks sellele on Kasutajal võimalik Lillekulleri internetikeskkonnas kasutada ka muid Lillekulleri pakutavaid teenuseid. Täpsem ja täielik Lillekulleri teenuste loetelu ja kirjeldus on ära toodud Lillekulleri koduleheküljel www.mileedi.ee.
  3. Enne Toote tellimist ja ka muid Lillekulleri teenuseid kasutades kinnitab Kasutaja, et ta on Tingimustega tutvunud, nõustub neid täitma ja järgima ning käsitleb neid Müüjaga sõlmitava tehingu siduvate tingimustena. Tingimustega mittenõustuval Kasutajal on keelatud Lillekullerilt teenuseid tellida ja kasutada.
  4. Lisaks Tingimustele reguleerivad Müüja ja Kasutaja vahelisi Lillekulleri kasutamisest tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, millistest tuleb Müüjal ja Kasutajal lähtuda ka Tingimustes eraldi reguleerimata jäänud küsimustes.
 2. Lepingu pooled
  1. Müüja on Lillekuller`i haldajaks olev äriühing ärinimega Mileedi AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 5, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa, tel +372 730 9871).
  2. Kasutajaks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik ja iga juriidiline isik, kes enne lepingu sõlmimist ja ka muude Lillekulleri teenuseid kasutamist kinnitab, et on Tingimustega tutvunud ning nõustub ja kohustub neid täitma.
  3. Juhul, kui füüsilisest isikust Kasutaja on alla 18-aastane, kinnitab Kasutaja tellimuse esitamisega, et tema poolt Müüjaga sõlmitava tehingu on tema seaduslik esindaja vastavalt seadusele eelnevalt heaks kiitnud või ta täidab tehingu vahenditega, mille andis talle selleks otstarbeks või vabaks kasutamiseks tema seaduslik esindaja või viimase nõusolekul kolmas isik.
 3. Toodete hinnad, kättesaadavus ja tooteinfo
  1. Kõikide Lillekuller`is müüdavate Toodete hinnad on eurodes ja sisaldavad Eesti Vabariigis tehingu sooritamise hetkel kehtivat käibemaksu, samuti muid riiklikke või kohaliku omavalitsuse poolt kehtestatud makse.
  2. Lisaks Toote ostu-müügihinnale kohustub Kasutaja tasuma ka tema poolt ostetava Toote sihtkohta toimetamisega kaasneva transpordikulu (edaspidi Transpordikulu).
  3. Müüjal on ilma etteteatamata igal hetkel õigus muuta Toodete hindasid. Juhul, kui Müüja muudab Toodete hindasid pärast Kasutaja poolt Toote tellimust, kohustub Müüja müüma Toote Kasutajale hinnaga, mis kehtis Kasutaja poolt tehingyu sõlmimise hetkel, s.o hetkel, kui Kasutaja tasus Toodete eest ning leping loeti vastavalt Tingimuste p-le 4.8. sõlmituks. Kui Müüja poolt muudetud hind on soodsam Kasutaja poolt lepingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnast, ei ole Kasutajal õigust nõuda Müüjalt hinnavahe hüvitamist või Toote müümist pärast lepingu sõlmimist kehtestatud soodsama hinnaga.
  4. Juhul, kui esineb eksimus (tehniline viga, töötaja eksitus või muu asjaolu), mille tõttu on Lillekulleri pakutava Toote hind võrreldes selle Toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odav ja Müüja ei ole Toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Tootele kehtestatud allahindlusega või muu allahindamise põhjusega, siis on Müüjal õigus Tingimuste p-s 6.9. sätestatud tingimustel taganeda sellise tehnilise vea tõttu tekkinud vigase hinnaga Kasutaja poolt sõlmitud lepingust eeldusel, et Müüja ei ole Toodet Kasutajale veel lepingu täitmiseks sihtkohta saatnud.
  5. Kasutaja peab Lillekulleri teenuse kasutamisel arvestama, et Lillekulleri Toodete laoseisu määramise tehnilise eripära tõttu kajastab Toodete laoseis tegelikku olukorda ajalise nihkega ja võib tegelikust seisust erineda. Samuti peab Kasutaja arvestama, et tema poolt soovitav Toode broneeritakse Müüja laoseisust Kasutajale alles pärast Toote eest tasumist Tingimustes sätestatud tingimustel ja Müüja poolt Toote kohta arve vormistamist. Seetõttu ei vastuta Müüja selle eest, kui Kasutaja poolt tellimust alustades on tema poolt soovitud Toode on saadaval, kuid lepingu sõlmimise hetkel selgub, et Kasutaja poolt soovitud Toode on Müüja laost otsa saanud. Viimasel juhul muutub leping automaatselt tühiseks ning Müüja ei vastuta otsas olevast Tootest Kasutajale tekkida võivate võimalike kahjude eest. Samuti ei vastuta Müüja olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Toote eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Toode on Müüjal otsa saanud. Sellisel juhul on Müüjal õigus lepingust Tingimuste p-s 6.9. sätestatud tingimustel taganeda ning Kasutajal ei ole sellises olukorras õigust nõuda Müüjalt lepingu täitmist ega ka võimalike kahjude hüvitamist.
  6. Kasutaja on kohustatud Lillekulleri teenuse kasutamisel arvestama, et Toote info leheküljel kuvatavad tootefotod on illustratiivse tähendusega ning võivad mõnevõrra erineda Toote tegelikust väljanägemisest. Kasutajat huvitava Toote kohta täieliku ülevaatesaamiseks on Kasutajal õigus pöörduda Müüja poole e-kirja teel saadetava päringuga aadressile epood@mileedi.ee.
 4. Tellimuse vormistamine ja lepingu sõlmimine
  1. Kasutaja poolt Lillekuller`is välja valitud Toote suhtes lepingu sooritamiseks tuleb Kasutajal esmalt lisada soovitav Toode virtuaalsesse ostukorvi (edaspidi Ostukorv), millele eelnevalt tuleb Kasutajal täita ankeet adressaadi andmetega ning klikkida nupule “Saada” või “Saada kohe”, mille järgselt suunatakse Kasutaja Ostukorvi. Adressaadi andmete lisamine ei ole vajalik, kui Kasutaja valib “Viin ise”, millisel juhul saab Kasutaja tellida Toote Müüja lillepoodi (www.mileedi.ee/lillepood).
  2. Olles soovitud Toote(d) välja valinud ja Ostukorvi lisanud, tuleb Kasutajal sisestatud andmed üle vaadata ja veenduda nende õigsuses. Kasutajal on Ostukorvis võimalik suurendada või vähendada ostetavate Toodete kogust, samuti Toodet Ostukorvist eemaldada.
  3. Ostukorvis tuleb Kasutajal valida makseviis ja sisestada enda andmed.
  4. Kasutaja annab Lillekullerile õiguse tema poolt Lillekulleri sisestatud isikuandmete töötlemiseks ja säilitamiseks, sealhulgas e-posti aadressi kasutamiseks uudiskirjade saatmise eesmärgil. Müüja kasutab Kasutaja poolt sisestatud isikuandmeid üksnes tellimuse täitmiseks, tellimuse täitmisel esinenud probleemide lahendamiseks, ettevõtte turu-uuringute teostamiseks pakutava teenuse kvaliteedi parandamise eesmärgil, uute teenuste ja teenuste hinnastamise kujundamiseks ning Lillekulleri uudistest ja eripakkumistest teavitamiseks. Kasutaja saab igal ajal loobuda Lillekulleri uudiskirjast, järgides uudiskirjas toodud juhiseid. Müüja kinnitab, et kõiki Lillekulleri kasutamise ja lepingute sõlmimise käigus teatavaks saanud Kasutaja isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Isikuandmete kaitse ja privaatsuse tingimused on täpsemalt sätestatud Tingimuste peatükis 8.
  5. Lepingu sõlmimiseks on Kasutaja kohustatud tutvuma eelnevalt käesolevate Tingimustega. Ostukorvis tellimuse vormistamisel nupule “Liigun maksma” klikkimisel kinnitab Kasutaja, et on Tingimustega tutvunud, nendest aru saanud ja nõustub kõikide Tingimustes toodud sätetega. Soovi korral on Kasutajal võimalus Tingimused välja printida või salvestada need digitaalsel kujul enda andmekandjale.
  6. Kui Kasutaja on valinud makseviisiks internetipanga, siis suunatakse Kasutaja tema poolt valitud panka (sh PayPal). Peale makse sooritamist internetipangas tuleb Kasutajal klikkida nupul „Tagasi kaupmehe juurde“, mille järel saab Müüja pangast kinnituse Kasutaja poolt Toote tasumise kohta. Kui Kasutaja ei kliki nupul "Tagasi kaupmehe juurde", siis ei pruugi Müüja saada infot tellimuse kinnitamise ja tasumise 
  7. Juhul, kui Kasutaja on makseviisiks valinud „Maksa arvega“, tuleb Kasutajal klikkida nupule “Tekita arve”, misjärel saadab Müüja Kasutaja e-posti aadressile tellimuse kohta pdf-formaadis arve. Lepingu sõlmimiseks kohustub Kasutaja Müüja poolt saadetud arve enda poolt valitud viisil tasuma ning saatma Müüja e-postile maksekorralduse arve tasumise kohta.
  8. Kasutaja ja Müüja vahel loetakse  leping sõlmituks hetkest, kui Müüja on saanud kinnituse Toote eest täieliku tasumise kohta või kui Tingimuste p-s 4.7. märgitud arve on tasutud ning arvel sätestatud summa on täies ulatuses krediteeritud Müüja pangakontol. Eduka tellimuse sooritamise ja lepingu sõlmimise korral saadab Müüja Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile elektroonilise tellimuse kinnituse. Elektroonilist tellimuse kinnitust eraldi ei saadeta, kui Kasutaja valib makseviisiks “Maksa arvega”, millisel juhul loetakse tellimuse kinnituseks Müüjale maksekorralduse kättetoimetamist.
 5. Tellimuse täitmine
  1. Kasutaja on kohustatud tellimuse esitama vähemalt 3 tundi enne Toote kohaletoimetamise tähtaega. Kasutaja on kohustatud arvestama Toote
   lillepoodi ettetellimisel poe lahtioleku kellaaegadega
   (www.mileedi.ee/lillepood). Müüja toimetab Tooted kohale iga päev ajavahemikul kell 9.00 - 21.00. Tellimused, mis on esitatud pärast kella 18.00 ning täitmine on määratud samaks päevaks, siis ei ole Müüja kohustatud samal päeval tellimust täitma, kui Pooled ei ole leppinud kokku teisiti. Kui tellimuse täitmise aeg on määratud muuks kui lahtioleku ajaks, siis võib Müüja täita tellimuse järgmise tööpäeva hommikul. Kui Kasutaja on tellimuse täitmise määranud 24. või 25. detsembrile või 1. jaanuarile, mil Müüja lillepoed on suletud, siis on Müüjal õigus täita tellimus järgmisel tööpäeval.
  2. Pooled lepivad kokku, et nädalavahetustel, pühadel ja Müüja jaoks töömahukatel tähtpäevadel (nt sõbrapäev, naistepäev, emadepäev, isadepäev, koolilõpetamised ja 1.september) ei ole Müüja kohustatud toimetama Tooteid kohale tellimuses märgitud kellaajal, kuid Müüja peab tegema mõistlike pingutusi, et Tooted jõuaksid adressaadini õigeaegselt.
  3. Kui pärast lepingu sõlmimist selgub, et Kasutaja poolt ostetud Toode ei ole Müüja laos ja see tuleb spetsiaalselt Toote tarnijalt tellida ning on ilmne, et Toote kohaletoimetamine Tingimustes määratud tarnetähtaja jooksul ei ole võimalik, või muudel juhtudel, kui Toote tähtaegne kohaletoimetamine ei ole võimalik asjaoludel, mille eest Müüja ei vastuta, teatab sellest Müüja Kasutajale viimase poolt tellimuse vormistamisel märgitud kontakttelefoni või elektronposti teel Toote kohaletoimetamisega seotud probleemi asjaolust teadasaamisest ning ühtlasi annab teada Kasutaja poolt tellitud Toote kohaletoimetamise orienteeruva tähtaja.
  4. Juhul, kui Toote sihtkohta toimetamise viivitus või muu sellega seotud probleem on tingitud Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel esitatud isikuandmete ebatäpsusest või ebaõigsusest, ei vastuta sellise viivituse eest Müüja ning Kasutajal puudub õigus lepingust taganeda.
 6.  Lepingust taganemine
  1. Füüsilisest isikust Kasutajal on õigus taganeda lepingust 14 kalendripäeva jooksul alates Toote kättesaamisest. Lepingust taganemiseks peab Kasutaja saatma Müüjale nimetatud tähtaja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis taganemisavalduse, milles Kasutaja märgib, kas ta soovib läbi lepingust taganemise saada Müüjalt tagasi Toote eest makstud rahasumma või vahetada ostetud Toote mõne muu Müüja poolt pakutava Toote vastu. Taganemisõiguse kasutamiseks võib Kasutaja kasutada Tingimuste Lisas 1 olevat taganemisavalduse tüüpvormi.  Kasutaja loetakse asja tagastamise kohustuse tähtaegselt täitnuks, kui ta on lepingu esemeks olnud asja tagasi saatnud käesoleva Tingimuste punkti esimeses lauses nimetatud tähtaja jooksul.
  2. Kasutajal puudub õigus Tingimuste p 6.1. alusel lepingust taganeda, kui lepingu objektiks olevaks Tooteks on:
   1. asi, mille hind sõltub finantsturu kõikumisest, mida Müüja ei saa mõjutada ja mis võib ilmneda taganemistähtaja jooksul;
   2. asi, mis on valmistatud, arvestades Kasutaja isiklikke vajadusi;
   3. asi, mis on valmistatud Kasutaja esitatud tingimuste kohaselt;
   4. asi, mis rikneb või vananeb kiiresti (nt lilled, puu- ja juurviljad jms);
   5. selline suletud pakendis asi, mis ei ole kõlblik tagasisaatmiseks tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel ning kui see on pärast kohaletoimetamist avatud;
   6. asi, mis oma olemuse tõttu segatakse või ühendatakse pärast üleandmist muu asjaga selliselt, et neid ei saa enam teineteisest eraldada;
   7. kiireloomuliste parandus- või hooldustööde tegemine, kui tarbija on ettevõtjalt tellinud selleks kohaletuleku
   8. suletud ümbrises audio- ja videosalvestise või arvutitarkvara üleandmine, kui tarbija on ümbrise avanud;
   9. ajaleht, ajakiri või muu perioodiliselt ilmuv väljaanne.
  3. Kasutaja poolt lepingust taganemise korral kohustub Müüja tagastama Kasutajale Toote eest tasutud ostu-müügihinna ja Transpordikulu. Kui Kasutaja on valinud Müüja pakutud kõige odavamast tavapärasest asja kättetoimetamise viisist erineva kättetoimetamise viisi, ei pea Müüja Kasutajale tagastama kulu, mis ületab tavapärase kättetoimetamise viisiga seotud kulu. Müüjal on õigus keelduda tagasimaksete tegemisest seni, kuni Kasutaja on talle tagastanud lepingu esemeks olnud Toote või esitanud tõendi, et ta on selle asja tagasi saatnud.
  4. Müüja kannab raha tagastatud Toote eest tagasi Kasutaja poolt märgitud pangakontole hiljemalt 14 kalendripäeva jooksul alates taganemisavalduse jõudmisest Müüjani eeldusel, et Kasutaja on sama tähtaja jooksul Toote Müüjale tagastanud või esitanud Müüjale tõendi selle kohta, et ta on Toote Müüjale tagasi saatnud, Toode vastab Tingimuste p-s 6.5. sätestatud nõuetele ning ei esine alust Kasutajale tagastatava summa vähendamiseks või tasaarvestamiseks vastavalt Tingimuste p-le 6.8.
  5. Kasutaja poolt tagastatav Toode peab olema komplektne. Kui Toode on ostetud kampaaniakorras, millega seoses on Tootele lisatud veel mõni toode, tuleb Kasutajal tagastada kogu komplekt, st nii Toode kui ka teised tooted.
  6. Kasutaja kannab talle Toote tagastamisega seotud otsesed kulud. Kasutaja kannab Toote tagastamisega seotud transpordikulud, välja arvatud juhul, kui Toode ei vasta Lillekulleri kirjeldatule. Kasutajapoolse lepingu taganemise korral kannab Kasutaja lepingust taganemisel Toote tagastamise kulud.
  7. Kui Kasutaja poolt tagastatav Toode (ja/või Toote pakend) on halvenenud, vigastatud või kahjustunud ning selline halvenemine/kahjustumine on põhjustatud Kasutajast tulenevatest asjaoludest, on Müüjal õigus tasaarvestada Toote väärtuse vähenemine Kasutaja poolt Toote eest tasutud ning Kasutajale tagastamisele kuuluva summaga. Kasutaja vastutab Toote väärtuse vähenemise eest, kui väärtuse vähenemine on tingitud Toote kasutamisest muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Lubatud viisil Toote kasutamiseks peab Kasutaja käsitsema ja kasutama asja üksnes viisil nagu seda on võimalik teha kauplusest Toote ostmisel.
  8. Tasaarvestamiseks saadab Müüja Kasutajale tasaarvestamise avalduse Kasutaja poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile. Juhul, kui Kasutaja ei ole nõus tasaarvestamise teates näidatud väärtuse vähenemisega, on Kasutajal õigus kaasata Toote väärtuse vähenemise kindlakstegemiseks sõltumatu ekspert. Ekspertiisiga seotud kulud jagatakse võrdselt Kasutaja ja Müüja vahel, v.a juhul, kui ühe poole seisukoht osutub ekspertiisi tulemusena ilmselt põhjendamatuks. Sellisel juhul kannab ekspertiisiga seotud kulud pool, kelle seisukoht osutus ilmselt põhjendamatuks.
  9. Müüjal on õigus lepingust taganeda Tingimuste p-s 3.4. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus tehnilise vea tõttu on Lillekulleri pakutava Toote hind muutunud/muudetud võrreldes vastava Toote tavalise turuhinnaga ebamõistlikult odavaks ja Müüja ei ole Toote juures eraldi märkinud, et tegemist on tema poolt Tootele kehtestatud allahindlusega, ning Müüja ei ole Toodet Kasutajale veel lepingu täitmiseks sihtkohta saatnud. Müüjal on õigus lepingust taganeda ka Tingimuste p-s 3.5. sätestatud juhul, s.o olukorras, kus vahetult pärast Kasutaja poolt Toote eest tasumist selgub, et Kasutaja poolt soovitud Toode on Müüjal otsa saanud. Müüjal on õigus eelkirjeldatud tehingutest taganeda 3 tööpäeva jooksul alates tehingust teadasaamisest, esitades Kasutajale vastavasisulise kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse (eelistatult Kasutaja poolt märgitud e-posti aadressile). Müüja kohustub tehingust taganemise korral hiljemalt 10 kalendripäeva jooksul tagastama Kasutajale tema poolt Toote eest tasutud ostu-müügihinna koos tasutud Transpordikuluga.
  10. Lisaks Tingimustes sätestatud lepingust taganemise õigusele on nii Kasutaja kui ka Müüja õigustatud Tingimuste rikkumise või Toote mittevastavuse korral kasutama ka teisi seadusest tulenevaid õiguskaitsevahendeid.
 7.  Müüja vastutus Toote mittevastavuse puhul ja Toote tootja müügigarantii
  1. Müüja vastutab Toote lepingutingimustele mittevastavuse ja puuduste eest, mis ilmnevad 2 aasta jooksul arvates Toote üleandmisest Kasutajale. 2-aastane garantii ei kehti lilletoodete puhul. Kasutaja kinnitab, et on teadlik, et Tooted, mis on valmistatud lilledest, ei ole masstoodang. Lilletooted valmistatakse Kasutaja esitatud tellimuse alusel ning fotod, mille järgi Kasutaja lilletoote valib, on illustratiivsed, mille täielik järgimine ei pruugi olla floristi poolt võimalik, kuivõrd tegemist on loominguga. Samuti võivad lilletoodetes sisalduv lillede värv ja kogus erineda fotol nähtavast, kuid Müüja on kohustatud tagama, et loodav lilletoode on üldjoontes väljanägemiselt sarnane fotol nähtuga.
  2. Tootel puuduse ilmnemisel peab Kasutaja viivitamatult puuduse ilmnemisest sellest Müüjat teavitama, esitades selleks Müüjale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis pretensiooni. Kasutaja peab pretensioonis märkima enda nime ja kontaktandmed, pretensiooni kuupäeva, Tootel puuduse ilmnemise kuupäeva ja puuduse kirjelduse, Müüjale puudusega Toote suhtes esitatava nõude ning viitama või lisama pretensioonile Toote suhtes Müüjaga sõlmitud lepingut tõendava dokumendi.
  3. Kasutajal on Toote nõuetele mittevastavuse või puuduse korral õigus nõuda Müüjalt Toote parandamist või selle asendamist nõuetele vastava ja puudusteta Toote vastu, selle võimatuse või ebamõistlikkuse korral aga taganeda Toote suhtes sõlmitud lepingust.
  4. Müüja ei vastuta Tootel ilmnenud puuduste eest, mis on tekkinud Kasutaja süül või kui puudus on tekkinud Toote mittevastava kasutamise tagajärjel.
  5. Lisaks Tingimuste p-s 7.1. sätestatud Müüja vastutusele võib Toote suhtes kehtida ka Toote tootja poolt antav müügigarantii, mille täpsem sisu, tähtaeg, kehtivusala jm tingimused on määratud konkreetse Toote tootja poolt antava müügigarantii tingimustes. Kasutajal on õigus teda huvitava Toote tootja müügigarantii olemasolu ja täpsemate tingimuste kohta info saamiseks pöörduda Müüja poole e-kirja teel saadetava päringu aadressile epood@mileedi.ee.
 8. Andmekaitse ja privaatsustingimused
  1. Müüja jaoks on oluline Kasutajate privaatsus ning käesolevate privaatsustingimuste eesmärk on tagada mh selgus, kuidas Müüja kogub, kasutab, avalikustab, edastab ja salvestab isikuandmeid. Müüja väärtustab oma klientide (Kasutajate) privaatsuse kaitsmist ning on selleks kasutusele võtnud protseduurilised ja tehnilised kaitsevahendid Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks.
  2. Müüja on võtnud kasutusele mõistlikud meetmed Kasutajate turvalisuse ja isikuandmete puutumatuse kaitseks. Müüja järgib seejuures Euroopa Liidu andmekaitse direktiivi (direktiiv 95/46/EÜ) põhimõtteid.
  3. Müüja kogub Kasutaja kohta andmeid, mis tulenevad Lillekulleri veebikeskkonna kasutamisest, muu hulgas näiteks 1) seoses teenustega, mis võimaldavad Kasutajal luua e-poes kontosid või profiile, sh andmed, mis on vajalikud konto või profiili loomiseks (nt Kasutaja nimi ja e-posti aadress); 2) kui Kasutaja esitab Lillekuller’is tellimuse, millisel juhul küsitaks Kasutaja nime, kontaktandmeid, kohaletoimetamise aadressi ja arve esitamise aadressi, samuti krediitkaardi andmeid, mis on vajalikud tellimuse töötlemiseks; 3) kui Kasutaja osaleb Müüja korraldatud või sponsoreeritud kampaanias; 4) kui Müüja palub vastata küsitlustele, mida kasutatakse uurimuste, analüüsi või kliendigruppide mõõtmise eesmärgil; 5) turundamiseks; 6) Kasutajaga suhtlemine (sh päringutele vastamine); 7) teenuste ja veebikeskkonna täiendamiseks ja kasutusmugavuse parandamiseks; 8) Kasutajate teavitamiseks; 9) tellimuste töötlemiseks, sh Toote kohaletoimetamiseks; 10) küsitluste läbiviimiseks; 11) müügikampaaniate korraldamiseks jne.
  4. Müüja kogub Kasutajalt teavet veebikeskkonna kasutamise kohta seadmes oleva tarkvara ja muude rakenduste abil, näiteks: 1) logiteavet, sh Kasutaja poolt veebikeskkonna kasutamise aeg ja kestus, otsingusõnad, mida Kasutaja veebikeskkonna kaudu sisestab ning mis tahes teave, mida säilitatakse küpsistes, mille Müüja on Kasutaja seadmesse salvestanud; 2) asukoha teavet, sh Kasutaja kasutatava seadme GPS signaal või lähedalasuva WiFi leviala ja mobiilimastide teave, mida võidakse edastada Müüjale Lillekuller’i veebikeskkonna kasutamise ajal; 3) muud andmed, sh Kasutaja kasutatavad rakendused, külastatavad veebilehed ja info selle kohta, kuidas Kasutaja suhtleb veebikeskkonna kaudu pakutava sisuga.
  5. Müüjal on õigus koguda Kasutaja kohta muud teavet Kasutaja seadme või Kasutajapoolse veebikeskkonna kasutuse kohta erinevatel viisidel, mida Müüja selgitab Kasutajale kogumise hetkel või muul moel, Kasutaja nõusolekul.
  6. Kasutajal on õigus teatud tüüpi isikliku teabe andmisest Müüjale keelduda, kuid see võib mõjutada Kasutaja valikuid Lillekulleri veebikeskkonna kasutamisel.
  7. Müüja kasutab Kasutaja kohta kogutud teavet mh järgmistel eesmärkidel: et 1) registreerida Kasutaja Lillekuller‘i kasutajaks; 2) pakkuda Kasutajale Lillekuller’i veebikeskkonnas müüdavaid Tooteid ja teenuseid; 3) pakkuda Kasutajale suunatud sisu, Tooteid ja individuaalseid teenuseid vastavalt Kasutaja varasematele toimingutele veebikeskkonnas; 4) reklaamimiseks, näiteks Kasutajale suunatud reklaamide pakkumiseks; 5) Müüja turu, klientide, toodete ja teenuste hindamiseks ja analüüsimiseks (sh Kasutaja arvamuse küsimiseks Müüja Toodete ja teenuste kohta ning kliendiuuringute läbiviimiseks); 6) mõista, kuidas inimesed kasutavad Lillekuller’i veebikeskkonda, et Müüja saaks tõsta teenuste kvaliteeti ja pakkuda uusi Tooteid ja teenuseid; 7) konkursside ja reklaamikampaaniate korraldamiseks; 8)  pakkuda Kasutajale abi, kui Kasutaja on seda palunud täiendavat teavet või saatnud Müüjale järelepärimise; 9)  teavitada Kasutajat muudatustest Müüja pakutavates Toodetes ja teenustes; ja 10) muuks otstarbeks Kasutaja nõusolekul.
  8. Müüja ei avalda ega jaga ilma Kasutaja nõusolekuta Kasutaja isikuandmeid kolmandatele isikutele nende endi sõltumatutel turustamis- või ärilistel eesmärkidel.
  9. Müüja võib avaldada andmeid muu hulgas 1) teenusepakkujatele, mis pakuvad Tooted ja teenuseid Müüja nimel. Need üksused tohivad kasutada Kasutaja andmeid ainult Müüja pakutavate Toodete müügi eesmärgil; 2) finantsettevõtjatele (nt liisingut ja järelmaksu pakkuvatele partneritele) või kaardimaksete pakkujatele. Internetipanga ja Kasutaja vaheline ühendus on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta, see on krüpteeritud. Tasudes ostu eest pangalingi või krediitkaardiga sisestab Kasutaja oma andmed otse pankade kaardikeskuse serverisse või krediitkaardiga makset võimaldava ettevõtte serverisse. Kasutaja andmete hoidmine on reguleeritud pankade, liisingteenuse partnerite, pankade kaardikeskuse ja Lillekuller’i veebikeskkonna vaheliste lepingutega ja kontrollitud Andmekaitse Inspektsiooni poolt; 3) Müüja sidusettevõtjatele tingimusel, et selline jagamine on vajalik teenuste osutamiseks; 4) Müüja äritehingutega seotud teised isikud seoses ettevõtte varade ühendamise või üleandmisega või äritehinguga või pankroti korral; 5) teised isikud, kui andmete avaldamise kohustus tuleneb õigusaktidest või on vajadus kaitsta Lillekuller’i, sh täita kohaldatavaid seaduseid või reageerida kohustuslikule õiguslikule protsessile (nt kohtu korraldus); kontrollida või nõuda eeskirjade täitmist, mis reguleerivaid veebikeskkonna kasutamist; kaitsta Müüja või Müüja sidusettevõtjate, äripartnerite või klientide õigusi, varalisi huve või turvastandardeid.
  10. Kasutajal on õigus nõuda oma andmete kustutamist või muutmist Lillekulleri andmebaasis. Kasutajal on õigus teatada oma soovist mitte saada edaspidi Müüja poolt saadetavaid pakkumisi või teenuseid. Andmete kustutamist ja/või muutmist saab taotleda oma Lillekulleri veebikeskkonnas loodud kontolt või e-posti teel.
  11. Kasutaja nõustub isikuandmete kogumise, edastamise, säilitamise ja töötlemisega sihtkohas, mis asub väljaspool tema elukohariiki, Tingimustes vastaval viisil. Seejuures tuleb arvestada, et andmekaitse- ja muud seadused nendes riikides, kuhu Kasutaja isikuandmeid võidakse edastada, ei pruugi tingimata olla samad nagu Kasutaja riigi seadused.
  12. Müüja rakendab mõistlikke meetmeid kindlustamaks, et Müüja säilitab Kasutaja kohta käivat teavet ainult nii kaua, kui see on vajalik selle kogumise eesmärgi täitmiseks või nagu kohaldatavad seadused sätestavad.
  13. Müüjal ning kolmandatel isikutel, kes vastutavad Lillekulleri teenuste toimimise eest, on õigus kasutada küpsiseid, tugisignaale (beaconseid) ja muid tehnoloogiaid veebikeskkonna teatud osades.
  14. Küpsised on väikesed andmefailid, mille veebiserver saadab veebibrauserile, ja mis koguvad teavet Kasutaja arvuti, teleri, mobiiltelefoni või muu seadme kohta sel ajal, kui Kasutaja veebilehte külastab. Need võimaldavad üksusel, kes pani küpsise Kasutaja seadmesse, Kasutajat üle veebilehtede, teenuste, seadmete ja/või brauserite ära tunda. Küpsised on muu hulgas funktsionaalselt ka kasulikud, nt 1) küpsised mäletavad Kasutaja sisselogimise andmeid, seega Kasutaja ei pea neid iga kord, kui Lillekulleri sisse logib, uuesti sisestama; 2) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel kindlaks teha, millised veebikeskkonna osad ja sektsioonid on kõige populaarsemad ja need aitavad ära tunda, milliseid lehekülgi ja funktsioone külastajad kasutavad ja kui palju aega nad nendel lehekülgedel kulutavad. Analüüsides sellist infot, saab Müüja veebikeskkonda paremini arendada, et vastata klientide vajadustele ja parandada kasutajakogemust; 3) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel jälgida, millised reklaame on Kasutaja näinud, et Kasutajale ei kuvataks sama reklaami iga kord, kui Kasutaja kasutab veebikeskkonda; 4) küpsised aitavad Müüjal ja kolmandatel isikutel pakkuda Kasutajale asjakohast sisu ja reklaami, kogudes teavet veebikeskkonna ja teiste veebilehtede ning rakenduste Kasutajapoolse kasutuse kohta.
  15. Kui Kasutaja kasutab Lillekulleri veebikeskkonda pääsemiseks veebilehitsejat, saab Kasutaja seadistada oma veebilehitseja selliselt, et see kas lubab kõik küpsised, keelab kõik küpsised või teatab, kui küpsis saadetakse. Iga veebilehitseja on erinev, mistõttu tuleb Kasutajal tuvastada „Abi“ / „Help“ menüüst, kuidas küpsiste seadeid muuta. Kasutaja seadme operatsioonisüsteem võib sisaldada täiendavat küpsiste kontrolli.
  16. Kasutajal on õigus küpsiste vastuvõtmisest keelduda, aktiveerides oma lehitsejas vastava küpsiste keelamise funktsiooni. Mõned teenused võivad olla loodud selliselt, et need töötavad ainult küpsiseid kasutades ning küpsiste blokeerimine võib mõjutada Kasutaja võimalust neid teenuseid või teatud osi nendest kasutada.
  17. Müüja võib koos teatud kolmandate isikutega kasutada tehnoloogiat beacons (tugijaama saadetud paketid või „pikslid'), mille eesmärk on edastada teavet Kasutaja seadmest serverile. Beaconsid saab lisada veebi sisule, videotele ja e-kirjadele ning need võimaldavad serveril lugeda Kasutaja seadmest pärinevat teatud liiki teavet; näha, millal Kasutaja on vaadanud mingit konkreetset sisu või e-kirja, määrata kuupäeva ja kellaaega, millal Kasutaja vastavat beaconit vaatas, ning Kasutaja seadme IP-aadressi. Müüja ja kolmandad isikud kasutavad beaconse erinevatel eesmärkidel, sealhulgas veebikeskkonna kasutuse analüüsimiseks ning (koos küpsistega) sisu ja reklaami pakkumiseks vastavalt Kasutaja eelistustele.
  18. Müüja võib kasutada veebimajakaid, mis on kinnitatud veebikeskkonda või e-mailile ja mis võimaldavad Müüjal mh kindlaks määrata, kas ja kui palju Kasutaja mingit veebikeskkonna alalehte külastanud. Näiteks võivad majakatena funktsioneerida elektroonilised kujutised (mh bännerid, pildid jne).
  19. Müüja ei kogu teadlikult isikuandmeid alaealistelt (isikutelt, kes on nooremad kui 18 aastat). Alla 18-aastased külastajatel tuleb enne isikuandmete avaldamist küsida vanema ja/või eestkostja nõusolekut. Vanema ja/või eestkostja nõusolekute andmete avaldamine on alaealistel keelatud.
  20. Müüja võib koguda Kasutaja andmeid ka internetiväliselt (offline) (näiteks juhul, kui Kasutaja helistab Müüjale, mille käigus Kasutaja esitab, täpsustab või täiendab enda isikuandmeid Müüjale).  Kui Müüja sisestab Kasutaja andmed Lillekuller’i veebikeskkonna andmebaasi, kasutab Müüja selleks SSL-turvaprotokolli.
  21. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta eeltoodud privaatsustingimusi, ilma et teavitaks sellest eelnevalt Kasutajat. Kasutajal on kohustus iga kord, kui ta kasutab Lillekulleri veebikeskkonda, tutvuda privaatsustingimustega.
  22. Müüja ei vastuta ühegi veebikeskkonna sisu ega privaatsuse ja andmekaitse tingimuste eest, millele Müüja veebikeskkond lingib, või milliselt veebilehelt lingitakse Müüja veebikeskkonnale.
 9.  Tingimuste muutmine, vastutus, vaidluste lahendamine, autoriõigused
  1. Kõik autoriõigused Lillekulleri veebilehel wwwesitatud teostele kuuluvad Müüjale või on Müüja selleks eelnevalt omandanud vastava õiguse. Autoriõigus laieneb ka käesolevatele kasutustingimustele.
  2. Kasutajal õigus käesolevad kasutustingimused salvestada, et tagada vajaduse esinemisel nende taasesitamine lepingu sõlmimise hetkel püsival andmekandjal. 
  3. Müüjal on õigus Tingimusi osaliselt või täielikult ühepoolselt ja ilma etteteatamata muuta. Muudatused jõustuvad alates nende avaldamisest Lillekuller`i koduleheküljel www.mileedi.ee. Kui Kasutaja esitas tellimuse enne Tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Kasutaja ja Müüja vahelisele õigussuhtele Kasutaja poolt tellimuse esitamise hetkel kehtinud Tingimusi, v.a kui seaduses või Tingimustes on ette nähtud teisiti.
  4. Tingimuste osapooled vastutavad teineteise eest Tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Müüja ei vastuta Kasutajale tekitatud kahju eest või Toote kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või Toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida Müüja ei saanud mõjutada ning mille saabumist Müüja ette ei näinud ega võinud ette näha (vääramatu jõud).
  5. Kasutaja ja Müüja vahel Lillekuller`i kasutamisel, lepingu sõlmimisel ja täitmisel tekkivad vaidlused üritavad osapooled ära lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kasutajal õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse juures tegutseva Tarbijakaebuste komisjoni või kohtusse. Kohtusse pöördumise korral on Kasutaja ja Müüja leppinud kokkuleppelise kohtualluvusena kokku Müüja asukohajärgse kohtu.
  6. Kui Kasutaja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, siis lepingule ei kohaldu tarbija eriõigusi puudutavad sätted (nn tarbijakaitsesätted).

      ***

      Lisa 1 - Taganemisavalduse tüüpvorm

      Käesoleva täidetud taganemisavalduse saatmine Müüjale toob kaasa lepingust taganemise ning sellega kaasnevad lepingus ja seaduses sätestatud õiguslikud tagajärjed nii Kasutajale kui ka Müüjale

       

      Kellele: Mileedi AS (registrikood 10240231, asukoht Tööstuse tee 5, Tõrvandi alevik, Kambja vald, 61715 Tartumaa)


      Käesolevaga taganen lepingust, mille esemeks on:................................................................................

      (märkida Toote nimi ja kirjeldus)


      Tellimuse esitamise kuupäev .........................................

      Toote kättesaamise kuupäev.............................................


      Taganemise põhjus (valikuline):...................................................................................................................................


      ................................................................................................................................... .................................................


      Kasutaja nimi:

      Kasutaja aadress:

      Kasutaja e-post:


      Kasutaja allkiri (ainult juhul, kui käesolev vorm esitatakse kirjalikult)      Esitamise kuupäev:..................................