Loomingulisele emale

Saada lillekulleriga see punastest roosidest ja valgetest inkaliiliatest koosnev uhke lillekimp.